Goda råd vid kortbetalning

Ditt kort är en värdehandling, här följer lite tips och råd om hur du bäst hanterar det.

- Spärra ditt kort omedelbart om du misstänker bedrägeri. Ring bankens spärrnummer.

- Lägg in bankens spärrnummer i din mobiltelefon, så hittar du det snabbt.
- Förvara inte kort och kod tillsammans
- Ha alltid kortet under uppsikt.
- Det är viktigt att hantera kort och kortnummer som de värdehandlingar de är.
- Se alltid till att rätt belopp är ifyllt innan du signerar köpnotan. Behåll din del av notan och kvitto, så att du kan kontrollera mot kontoutdraget.
- Utomlands sker inte alltid legitimationskontroll. Där jämförs namnteckningen på baksidan av kortet med namnteckningen på notan.
- Om du på semestern inte vill bära med dig kortet, ska kortet alltid låsas in i hotellets safety box/kassaskåp och aldrig lämnas kvar på hotellrum, bagagerum eller i bilen.
- Var vaksam på personer som gärna vill hjälpa till eller ge goda råd när du ska ta ut pengar i en uttagsautomat.
- Säg aldrig din kod till någon som frågar efter den. Koden ska alltid hållas skyddad och du ska enbart slå in den i uttagsautomater eller vid köp.
- Ficktjuvar är vanliga på platser där mycket människor rör sig, till exempel flygplatser, bussar, marknader och köer. Förvara inte kort i bakfickan eller i en ryggsäck på dessa platser.
- Använd ett kort med månadsfaktura, så är dina pengar på lönekontot orörda om ett bedrägeri trots allt skulle inträffa.

Köp över Internet, telefon & postorder

- Behåll alltid en utskrift/kopia av beställningen.
- Skicka aldrig ditt kortnummer via e-post.
- Ta alltid reda på företagets telefonnummer och adress och hur du kan reklamera köpet.
- Uppge aldrig ditt kortnummer om du inte ska köpa något.
- Se till att e-butiken har en säker uppkoppling, till exempel SSL (symboliseras av ett hänglås).
- Vid köp på Internet, telefon eller postorder ska kortnummer samt giltighetstid uppges i den ordning det står på kortet.