Få en extra trygghet i din vardag med dina försäkringar

 • img description

  Reseförsäkring med avbeställningsskydd

 • img description

  Självriskskydd vid bilbärgning & assistans

 • img description

  Leveransförsäkring för Internetköp

Betala med ditt Everydaycard så ingår ett antal praktiska försäkringar. Betalar du t.ex. mer än 75 % av din resa med ditt Everydaycard ingår en kompletterande reseförsäkring samt avbeställningsskydd.

 • Kompletterande reseförsäkring

  Om du betalar mer än 75 % av din resa med ditt Everydaycard ingår en kompletterande reseförsäkring.
  Här följer en del av det som ingår

  Avbeställningsskydd
  Gäller om du före avresan tvingas avbeställa resa eller researrangemang p.g.a. du, någon närstående, eller den du ska besöka drabbas av akut sjukdom, olycksfall eller dödsfall. Gäller även vid plötslig och oförutsedd händelse i din bostad. Avbeställningsskyddet gäller resa, med utgångspunkt från Norden, till ett belopp av lägst 1 000 SEK/person som till mer än 75% betalats med kortet. Ersättning lämnas för den andel av avbeställningskostnaderna som kan påföras dig.

  Missat anslutningsflyg
  Ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga merkostnader för att resa ikapp, eller nödvändiga och skäliga boende- och måltidskostnader om du missar ditt anslutningsflyg.

  Försening av allmänt färdmedel vid avresa
  Blir ditt flyg, båt, tåg eller buss vid avresa försenat mer än 4 timmar räknat från ordinarie avgångstid lämnas ersättning för nödvändiga och skäliga merkostnader för kost, logi eller annan kostnad som du anser nödvändigt.

  Bagageförsening vid utlandsresa
  Har ditt polletterade/incheckade bagage inte lämnats ut inom skälig tid efter färdmedlets ankomst till resmålet utanför hemlandet lämnas ersättning för nödvändiga och skäliga merkostnader för inköp av kläder, toalettartiklar, taxi och dylikt.

  Självriskskydd
  Stuga/lägenhet: Om det under utlandsvistelse eller vid vistelse i hyrd stuga/lägenhet inträffar en ersättningsbar skada i din permanenta bostad i hemlandet, och skadan till sin omfattning överstiger gällande självrisk, lämnas ersättning med ett belopp som motsvarar självrisken.
  Hyrbil: Inträffar under utlandsvistelse en ersättningsbar skada på den hyrbil eller hyrd vespa/moped som du hyrt på resmålet av auktoriserad uthyrningsfirma, lämnas ersättning med ett belopp som motsvarar självrisken.

 • Självriskskydd för bilbärgning och assistans

  Försäkringen gäller när kortet används till 100 % för betalning vid tankning av drivmedel (minst 20 liter eller 5 kg gas per gång). Självriskskyddet gäller från första tankningen med kortet och däreft­er i 60 dagar. Vid varje ny tankning förlängs försäkringsskyddet med motsvarande period. Försäkringen ersätter självrisken då ersättningsbar skada på for­don medfört bilbärgning och/eller assistans, och detta medfört en självriskkostnad för dig. Med ersättningsbar skada menas att din bilförsäkring ersatt en skada som medfört bilbärgning och/eller assistans. Högsta ersättningsbelopp är 3 000 SEK.

  Försäkringen gäller för bil som kortinnehavaren, dennes make, maka, sambo eller registrerad partner är registrerad ägare av och för dessa personers förmånsbil via anställning och där kortinnehavaren svarat för självrisken.

  Undantag: I de fall annan försäkring gäller utan självrisk utbetalas ingen självriskersättning.

 • Allrisk för hemelektronik och hushållsmaskiner

  Gäller om varans inköpspris är minst 1 000 SEK och är betald till 100 % med kortet. Ersättning lämnas för plötslig och oförutsedd fysisk skada på vara eller förlust av inköpt vara. Försäkringen avser endast sådant intresse som består i att den försäkrade varans värde minskar eller går förlorat på grund av skadan eller förlusten.

 • Leveransförsäkring för Internetköp

  Varans inköpspris ska vara minst 1 000 SEK och vara betald till 100 % med kortet (kvitto). Försäkringen gäller för utifrån kommande skada och/eller förlust på/av varan från det den köpts via Internet tills den levererats till din hemadress via postpaket eller auktoriserat transportföretag/budfirma.

Klicka på rubrikerna nedan och läs mer! Försäkringen gäller utan självrisk. Har du frågor kring hur försäkringen gäller nu i coronatider hittar du länk till en informationssida nedan.

Försäkringsvillkor >
Förhandsinformation (SECCI) >
Skadeanmälan >
Så fungerar din kompletterande reseförsäkring i coronatider

Har du frågor kring försäkringen, kontakta Moderna försäkringar på tel: 010 -219 12 00

Ansök med BankID - vi bjuder på första årsavgiften (ord. pris 195kr/år).

img description ANSÖK