Försäkringar i kortet

- För både resa och shopping, ingår helt kostnadsfritt!

/uploads/pages/images/londonskyline_800.jpgBetalar du mer än 75 % av din resa med ditt Everydaycard ingår en kompletterande reseförsäkring samt avbeställningsskydd. Försäkringen gäller även för medresande familjemedlem*. 

Dessutom har du Självriskskydd för bilbärgning och assistans, Allriskförsäkring för hemelektronik och hushållsmaskiner, Leveransförsäkring vid Internetköp med mera. Klicka på rubrikerna nedan och läs mer! Försäkringen gäller utan självrisk.

/uploads/pages/images/edc-kort_400.jpgInformation & skadeanmälan t.o.m. 20171231 (ERV):
 Förköpsinformation »40 kb                
Försäkringsvillkor »40 kb               
Skadeanmälan för skada som uppstår t.o.m. 20171231 >


Information & skadeanmälan fr.o.m. 20180101
(Moderna försäkringar):

Förköpsinformation >
Försäkringsvillkor >
Skadeanmälan för skada som uppstår fr.o.m. 20180101 >


*Med familjemedlem menas make/maka/sambo/ registrerad partner och deras egna/deras arvsberättigade barn/barnbarn under 23 år. Med sambo menas person som den försäkrade sammanbor med under äktenskapsliknande förhållanden och som är folkbokförd på samma adress som kortinnehavaren. För fullständiga villkor se ovan.

Kompletterande reseförsäkring med Avbeställningsskydd


Om du betalar mer än 75 % av din resa med ditt Everydaycard ingår en kompletterande reseförsäkring.
Här följer en del av det som ingår –

Avbeställningsskydd
Gäller om du före avresan tvingas avbeställa resa eller researrangemang p.g.a. du, någon närstående, eller den du ska besöka drabbas av akut sjukdom, olycksfall eller dödsfall. Gäller även vid plötslig och oförutsedd händelse i din bostad. Avbeställningsskyddet gäller resa, med utgångspunkt från Norden, till ett belopp av lägst 1 000 SEK/person som till mer än 75% betalats med kortet. Ersättning lämnas för den andel av avbeställningskostnaderna som kan påföras dig.

Missat anslutningsflyg
Ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga merkostnader för att resa ikapp, eller nödvändiga och skäliga boende- och måltidskostnader om du missar ditt anslutningsflyg.

Försening av allmänt färdmedel vid avresa
Blir ditt flyg, båt, tåg eller buss vid avresa försenat mer än 4 timmar räknat från ordinarie avgångstid lämnas ersättning för nödvändiga och skäliga merkostnader för kost, logi eller annan kostnad som du anser nödvändigt.

Bagageförsening vid utlandsresa
Har ditt polletterade/incheckade bagage inte lämnats ut inom skälig tid efter färdmedlets ankomst till resmålet utanför hemlandet lämnas ersättning för nödvändiga och skäliga merkostnader för inköp av kläder, toalettartiklar, taxi och dylikt.

Självriskskydd
Stuga/lägenhet: Om det under utlandsvistelse eller vid vistelse i hyrd stuga/lägenhet inträffar en ersättningsbar skada i din permanenta bostad i hemlandet, och skadan till sin omfattning överstiger gällande självrisk, lämnas ersättning med ett belopp som motsvarar självrisken.
Hyrbil: Inträffar under utlandsvistelse en ersättningsbar skada på den hyrbil eller hyrd vespa/moped som du hyrt på resmålet av auktoriserad uthyrningsfirma, lämnas ersättning med ett belopp som motsvarar självrisken.

Självriskskydd för bilbärgning och assistans


Aktiveras genom att drivmedel betalas till 100 % med kortet (minst 20 liter eller 14 kg gas per tankning). Försäkringen ersätter självrisken då ersättningsbar skada på fordon medfört bilbärgning och/eller assistans, och detta medfört en självriskkostnad för kortinnehavaren. Med ersättningsbar skada menas att kortinnehavarens bilförsäkring ersatt en skada som medfört bilbärgning och/eller assistans.

Allrisk för hemelektronik och hushållsmaskiner


Gäller om varans inköpspris är minst 1 000 SEK och är betald till 100 % med kortet. Ersättning lämnas för plötslig och oförutsedd fysisk skada på vara eller förlust av inköpt vara. Försäkringen avser endast sådant intresse som består i att den försäkrade varans värde minskar eller går förlorat på grund av skadan eller förlusten.

Leveransförsäkring för Internetköp


Varans inköpspris ska vara minst 1 000 SEK och vara betald till 100 % med kortet (kvitto). Försäkringen gäller för utifrån kommande skada och/eller förlust på/av varan från det den köpts via Internet tills den levererats till din hemadress via postpaket eller auktoriserat transportföretag/budfirma.